Starte på Idretts­ungdomsskolen?

 

Nidaros Idrettsungdomsskole og Trondheim Idrettsungdomsskole har godkjenning som profilskoler med fokus på idrett, og minst en av skoledagens fem økter er avsatt til idrett. Nidaros Idrettsungdomsskole og Trondheim Idrettsungdomsskole er søsterskoler og samarbeider både om det faglige og det idrettslige tilbudet. Med unntak av eget planverk for idretten, følger begge skolene samme læreplaner (Kunnskapsløftet) i fag som offentlige ungdomsskoler.

Hvis du liker å «gutse» på trening, trives på tur og ønsker å være i et miljø der du blir sett av lærere og medelever – da er dette skolene for deg. Besøk oss på Åpen dag som arrangeres i november hvert år, eller ta kontakt for å komme innom en tur på besøk!

Hvis du ønsker å begynne på Nidaros Idrettsungdomsskole eller Trondheim Idrettsungdomsskole kan du og dine foresatte fylle ut det digitale skjemaet nedenfor. NB! Husk å krysse av for om du velger Nidaros Idrettsungdomsskole eller Trondheim Idrettsungdomsskole. Søknadsfrist for skoleåret 2019/2020 er 1. februar 2019 for Nidaros Idrettsungdomsskole og 1. mai for Trondheim Idrettsungdomsskole.

Vi tar inn ca. 50 elever på åttende trinn hvert år på Nidaros Idrettsungdomsskole og ca. 30 elever på Trondheim Idrettsungdomsskole, men det kan også finnes ledige plasser på niende og tiende trinn. Den som ønsker kan derfor også søke på niende trinn og tiende trinn. Trondheim Idrettsungdomsskole starter opp både med åttende og niende trinn høsten 2019. Hvis du har spørsmål om inntak, ta kontakt på post@idrettsungdomsskolen.no. 

 

Ved oversøking prioriteres søkerne etter disse kriteriene:

  1. Søker har foresatte som arbeider ved skolen
  2. Søker har søsken ved skolen
  3. Søker har hatt søsken ved skolen
  4. Kjønnsfordeling  –  50 % av hvert kjønn
  5. Idrettslige attester fra krets-, region- eller landslagsnivå
  6. Loddtrekning

Søknadsskjema for opptak 2019

  • 1. Opplysninger om elev

  • 2. Opplysninger om foresatt 1

  • 3. Opplysninger om foresatt 2

Variert grunntrening med fokus på basisferdigheter

MER OM IDRETTEN

Vi er overbevist om at aktive elever lærer bedre

MER OM DET FAGLIGE

Nye vennskap og et godt miljø skaper høy trivsel

MER OM DET SOSIALE

   


NIDAROS IDRETTSUNGDOMSSKOLE