Starte på Idretts­ungdomsskolen?

 

Nidaros Idrettsungdomsskole startet opp høsten 2005, og har i dag 150 elever fordelt på 8., 9. og 10. trinn. Vi har særlig godkjenning som profilskole med fokus på idrett, og minst en av skoledagens fem økter er avsatt til idrett. Med unntak av eget planverk for idretten, følger vi samme læreplaner i fag som andre ungdomsskoler.

Hvis du liker å «gutse» på trening, trives på tur og ønsker å være i et miljø der du blir sett av lærere og medelever – da er dette skolen for deg. Besøk oss på Åpen dag som arrangeres i november hvert år, eller ta kontakt for å komme innom en tur på besøk!

Hvis du ønsker å begynne på Nidaros Idrettsungdomsskole kan du og dine foresatte fylle ut skjemaet nedenfor. Søknadsfrist for skoleåret 2019/2020 er 1. februar 2019. Vi tar inn 50 elever på åttende trinn hvert år, men det kan også finnes ledige plasser på niende og tiende trinn. Ta kontakt på post@idrettsungdomsskolen.no. Ved oversøking prioriteres søkerne etter disse kriteriene:

  1. Søker har foresatte som arbeider ved skolen
  2. Søker har søsken ved skolen
  3. Søker har hatt søsken ved skolen
  4. Kjønnsfordeling  – 50 % av hvert kjønn
  5. Idrettslige attester fra krets-, region- eller landslagsnivå
  6. Fysiske tester

Prioritering av elever ved inntak skjer kronologisk som vist ovenfor. Prioriteringen gjelder både ved hovedinntaket og ved oppsatt venteliste.

 

 

Søknadsskjema for opptak 2019

  • 1. Opplysninger om elev

  • 2. Opplysninger om foresatt 1

  • 3. Opplysninger om foresatt 2

Variert grunntrening med fokus på basisferdigheter

MER OM IDRETTEN

Vi er overbevist om at aktive elever lærer bedre

MER OM DET FAGLIGE

Nye vennskap og et godt miljø skaper høy trivsel

MER OM DET SOSIALE

   


NIDAROS IDRETTSUNGDOMSSKOLE