Starte på Idrettsungdomsskolen?

Nidaros Idrettsungdomsskole og Trondheim Idrettsungdomsskole har godkjenning som profilskoler med fokus på idrett, og minst en av skoledagens fem økter er avsatt til idrett. Med unntak av eget planverk for idretten, følger skolen samme læreplaner i fag som offentlige ungdomsskoler.

 

Hvis du liker å «gutse» på trening, trives på tur og ønsker å være i et miljø der du blir sett av lærere og medelever – da er dette skolen for deg. Besøk oss på Åpen dag som arrangeres i november hvert år, eller ta kontakt for å komme innom en tur på besøk! Hvis du ønsker å begynne på Nidaros eller Trondheim Idrettsungdomsskole kan du og dine foresatte fylle ut det digitale skjemaet nedenfor. Søknadsfrist for skoleåret 2023/2024 er 1. februar 2023.

 

Vi tar inn ca. 50 elever på åttende trinn hvert år, men det kan også finnes ledige plasser på niende og tiende trinn. Den som ønsker kan derfor også søke på niende trinn og tiende trinn. Hvis du har spørsmål om inntak, ta kontakt på post@idrettsungdomsskolen.no.

 

Ved oversøking prioriteres søkerne etter disse kriteriene:

  1. Søker har foresatte som arbeider ved skolen
  2. Søker har søsken ved skolen
  3. Søker har hatt søsken ved skolen
  4. Kjønnsfordeling  –  50 % av hvert kjønn
  5. Idrettslige attester fra krets-, region- eller landslagsnivå
  6. Loddtrekning