Starte på Idrettsungdomsskolen?

Nidaros Idrettsungdomsskole og Trondheim Idrettsungdomsskole har godkjenning som profilskoler med fokus på idrett, og minst en av skoledagens fem økter er avsatt til idrett. Med unntak av eget planverk for idretten, følger skolen samme læreplaner i fag som offentlige ungdomsskoler.

Hvis du liker å «gutse» på trening, trives på tur og ønsker å være i et miljø der du blir sett av lærere og medelever – da er dette skolen for deg. Besøk oss på Åpen dag som arrangeres i november hvert år, eller ta kontakt for å komme innom en tur på besøk!

Hvis du ønsker å begynne på Nidaros eller Trondheim Idrettsungdomsskole kan du og dine foresatte fylle ut det digitale skjemaet nedenfor. Søknadsfrist for skoleåret 2024/2025 er passert. Søknadsfrist for skoleåret 2025/2026 er 1. februar 2025.

Opptaksprøver

Vi tar inn ca. 30 elever på åttende trinn hvert år, men det kan også finnes ledige plasser på niende og tiende trinn. Den som ønsker kan derfor også søke på niende trinn og tiende trinn. Hvis du har spørsmål om inntak, ta kontakt på post@idrettsungdomsskolen.no.

Skolepenger/foreldrebetaling:

Satser fra skoleåret 2024/25, vedtatt av styret ved Trondheim Idrettsungdomsskole

  • 8. trinn: Kr 33 000
  • 9. trinn: Kr 31 000
  • 10. trinn: Kr 31 000

Inntakskriterier:

Vedtatt av styret ved Trondheim Idrettsungdomsskole i styremøte i mai 2023. Gjelder fra skoleåret 2024/25

  1. 50 % kjønnskvotering
  2. Attester på regionalt nivå eller landslagsnivå (tilsvarende høyt nivå i sin idrett). Du skal også fylle ut søknadsskjemaet og det som der forespørres.
  3. Ved oversøking utover dette (utover punkt a-b), vil det bli gjennomført fysiske opptakskrav. De fysiske opptakskravene vil bli opplyst før opptaksprøven.
  4. Søsken som går på skolen
  5. Tidligere søsken på skolen
  6. De som ikke får plass ved skolen jamfør punkt a-e vil bli overført til venteliste i prioritert rekkefølge. Det anføres at kjønnskvotering 50 % er grunnleggende og går foran også etter søknadsfristens utløp.