Nidaros
Idretts­ungdomsskole

– vi har idrett hver dag!

Hvem er vi? Nidaros Idrettsungdomsskole startet opp høsten 2005 og har i dag 150 elever fordelt på 8., 9. og 10. trinn. Vi er en profilskole rettet mot idrett og fysisk aktivitet, noe som vil si at vi bruker minst en av dagens fem undervisningsøkter på idrett. Vi har også egne valgfag med spesifikk trening innenfor den enkelte idrett.

Hva koster det? Gjennom tre års skolegang drar vi på treningsleirer, turer og utfarter, som dekkes av skolepengene. Alle elever får også sin egen pc som de får ta med seg etter endt skolegang. I tillegg dekker skolen alle aktiviteter, treningsdrakt og skolebøker. For neste skoleår koster en skoleplass 2900 kr per måned i ti måneder.

Hvor ligger skolen? Skolen ligger sentralt plassert på Østre Rosten, med god bussforbindelse fra alle deler av byen samt fra Orkanger, Børsa og Klæbu. Nidaros Idrettsungdomsskole har elever fra alle deler av Trondheim. Skoledagen starter kl 8.10 og slutter kl 14.10.

 

trening - vektfløfting
Uttøyning
pingpong

Om idretten

– Er DU villig til å satse?

Basketball

Fotball, håndball og andre idretter

Trening i skoletiden: Et treningstalent er en ung utøver som yter maks på trening og har et sterkt ønske om å utvikle seg innenfor sin idrett. Liker du å trene, eller har du lyst til å satse på idretten din? Med trening hver dag kommer du et godt stykke på vei – i skoletiden. På Nidaros Idrettsungdomsskole vektlegger vi trening og daglig fysisk aktivitet, også som et viktig grunnlag for læring. Vi benytter varierte treningsarenaer, og som elev har du også tilgang til skolens eget treningsanlegg Aktiv Arena, som ble ferdigstilt til skolestart 2017. Aktiv Arena har egne avdelinger for styrke, kondisjon og en separat spinningsal.

Valgfag: Dagene er sjelden like, og idrettsaktivitetene varierer fra crosstraining og spinning til klatring, turn og ballspill, for å nevne noen. Vi tilbyr også egne valgfag, der du får mulighet til å spesialisere deg innenfor din egen idrett. For skoleåret 2021/22 kan du velge mellom valgfagene fotball, håndball, basistrening, sjakk og e-sport. I tillegg kan vi skreddersy opplegg for mindre idretter i samarbeid med klubb eller forbund. I forbindelse med valgfagene samarbeider vi også med eksterne aktører, blant andre Utleira håndball og Jotunheimen E-sportsenter.

 

Basisferdigheter og mestring

Allsidig trening: På Nidaros Idrettsungdomsskole står idretten i fokus. Mye av treningen fokuserer på basisferdigheter som styrke, kondisjon og bevegelighet, som er et viktig grunnlag for å lykkes innenfor idrett. Når mye av basistreningen blir unnagjort i skoletiden, betyr det at du har mer tid til din egen idrett når skoledagen er over. Kanskje får du også lyst og inspirasjon til å prøve noe nytt?

Mestring og livsstil: Vårt mål er å skape samhold, trivsel og mestring gjennom idretten, samt å bygge opp dine ferdigheter på ulike områder. Vi ønsker å bygge sunne og robuste ungdommer som er i stand til å takle utfordringer, både på banen og utenfor. Derfor vektlegger vi også kunnskap om kosthold, søvn og restitusjon som en viktig del av opplæringen. 

 

Treningsleirer og utfarter

På treningsleir: Vi drar på treningsleir på alle trinn. 8. trinn drar på vinteraktivitetsdager i Meråker, 9. trinn drar til Vålådalen i Sverige, mens 10. trinn drar på en ukes treningsleir  til utlandet. De siste årene har utenlandsturen gått til Latvia, der vi starter dagen med en treningsøkt på stranda. Dagens hovedaktivitet kan være alt fra boksing og basketball i Olympiasenteret, til å besøke en klatrepark der selv de tøffeste får noe å bryne seg på!

Utfart: Hver tredje uke er vi på utfart. Da bruker vi det meste av dagen til å reise rundt på ulike arenaer for å fordype oss i en aktivitet eller for å dra på en lengre tur. Eksempler på utfartsaktiviteter kan være alpint, cageball, klatring, fjelltur og svømming. Vi arrangerer også en årlig fotballturnering der skoler fra hele Trondheim deltar.

Jente slår hjul i idrettshallen
Jente trener på spinningsykkel

Om det faglige

– Aktive elever lærer bedre

Godt læringsmiljø gir motiverte elever

Lyst til å lære: For å skape et godt læringsmiljø, er det nulltoleranse for uro i undervisningssituasjonen. Vi jobber kontinuerlig for at alle våre elever skal trives på skolen og at du skal få lære mye de årene du er elev hos oss. Vi bruker Itslearning som kommunikasjonsplattform, der vi legger ut differensierte lekseplaner og annen viktig informasjon. Ønsker du utfordringer, så kan du også få lov til å  hospitere i enkeltfag på videregående skole.

Satsing på matematikk: Siden matematikk kan være et utfordrende fag, har vi valgt dette som satsingsområde hos oss. Vi arrangerer matteklubb etter skoletid flere ganger i halvåret og har et samarbeid med Vektorprogrammet på NTNU. I tillegg får elevene hver uke tilbud om tre timer leksehjelp der de kan få hjelp og veiledning av kvalifiserte lærere.

 

 

Vår visjon

L = LÆRING. På Nidaros er vi opptatt av gode arbeidsvaner, og læring står alltid i fokus. Målet er at du skal utvikle deg og oppnå ditt fulle potensiale – i alle fag.

I = IDRETT. Vi mener at det å drive fysisk aktivitet bidrar til at du er mer opplagt til å lære. Vi er ikke skapt for å sitte stille en hel dag.

M = MOT. Nidaros Idrettsungdomsskole er en MOT-­skole der vi skal lære å ta vare på hverandre. Vi ønsker at du skal ha MOT til å si nei, og kunne ta egne valg. Emblem - Læring, Idrett, Mot

Om det sosiale

– Vi tar vare på hverandre

garderobe

Å være sammen

En sosial skole: Nidaros Idrettsungdomsskole legger vekt på det sosiale både i og utenfor skoletiden. Vi drar på turer sammen og vi arrangerer sammenkomster. Hvert år i januar er det nyttårsball for alle våre elever. Dette er et av årets sosiale høydepunkter. Kantina, Nidaroshallen og bordtennisbordene er populære møtesteder i friminuttene.

Høy trivsel: Våre elever kommer fra mange forskjellige områder og barneskoler, så vi setter av hele den første uka på åttende trinn til å bli kjent med nye klassekamerater. Elever som skal begynne på åttende trinn har også et treff allerede i mai, for å bli kjent med hverandre og skolen. Vi er en liten skole med et oversiktlig og godt elevmiljø, og scorer svært høyt på undersøkelser om trivsel blant elevene. Vi jobber også aktivt med samhold og lagånd gjennom MOT, og klassene har med jevne mellomrom besøk av våre dyktige MOT- informatører.

 

 

Variert grunntrening med fokus på basisferdigheter

MER OM IDRETTEN

Vi er overbevist om at aktive elever lærer bedre

MER OM DET FAGLIGE

Nye vennskap og et godt miljø skaper høy trivsel

MER OM DET SOSIALE

Nidaros og Trondheim Idrettsungdomsskole

HOVEDSIDE MED KART

Har du lyst til å begynne på en av idrettsungdomsskolene?

GÅ TIL SØKNADSSKJEMA

   


NIDAROS IDRETTSUNGDOMSSKOLE