FOTBALL – HÅNDBALL – ANDRE IDRETTER

Er du en ung utøver som yter maks på trening og har et sterkt ønske om å utvikle deg innenfor din idrett? Som elev ved Nidaros Idrettsungdomsskole blir du en bedre idrettsutøver i skoletiden, samtidig som du også utvikler deg faglig i et sosialt og godt skolemiljø. Vi er en profilskole med særlig godkjenning for å drive med idrett, noe som gjør at vi har minst en klokketime idrett på timeplanen hver dag. Vi vektlegger høy kvalitet på idrettstilbudet vårt, og målet er at alle elever skal vokse, pushe seg selv og utvikle seg innenfor sin idrett. Samtidig har vi fullt fokus på faglig utvikling, samhold og mestring.

 

Vi ønsker at du som er elev hos oss skal jobbe mot disse målene:

  • Å utvikle deg selv både idrettslig og faglig
  • Å bidra positivt til arbeids- og læringsmiljøet på skolen
  • Å ta vare på andre og følge prinsippene for Fair Play
  • Å være med å skape en skole med glede, begeistring og samhold

Nidaros Idrettsungdomsskole har dyktige lærere og trenere med bred akademisk, pedagogisk og sportslig bakgrunn.  Vi jobber hver dag for at hver enkelt elev skal trives og ha det bra på skolen, blant annet gjennom tett oppfølging fra vårt elevteam.

Hvis du har spørsmål om oss eller ønsker å komme innom på en omvisning, ta gjerne kontakt på telefon 72 89 26 66 eller send epost til post@idrettsungdomsskolen.no.

Følg oss på Facebook:

Variert grunntrening med fokus på basisferdigheter

MER OM IDRETTEN

Vi er overbevist om at aktive elever lærer bedre

MER OM DET FAGLIGE

Nye vennskap og et godt miljø skaper høy trivsel

MER OM DET SOSIALE

Nidaros og Trondheim Idrettsungdomsskole

HOVEDSIDE MED KART

Har du lyst til å begynne på en av idrettsungdomsskolene?

GÅ TIL SØKNADSSKJEMA

   


NIDAROS IDRETTSUNGDOMSSKOLE