FOTBALL – HÅNDBALL – ANDRE IDRETTER

Er du en ung utøver som yter maks på trening og har et sterkt ønske om å utvikle seg innenfor sin idrett? Som elev ved Nidaros Idrettsungdomsskole blir du en bedre idrettsutøver i skoletiden, samtidig som du også utvikler deg faglig i et sosialt og godt skolemiljø. Vi er en profilskole med særlig godkjenning for å drive med idrett, noe som gjør at vi har minst en klokketime idrett på timeplanen hver dag. Vi vektlegger høy kvalitet på idrettstilbudet vårt, og målet er at alle elever skal vokse, pushe seg selv og utvikle seg innenfor sin idrett. Samtidig har vi fullt fokus på faglig utvikling, samhold og tilhørighet.

Vi ønsker at du som er elev hos oss skal jobbe mot disse målene:

  • Å utvikle deg selv både idrettslig og faglig
  • Å bidra positivt til arbeids- og læringsmiljøet på skolen
  • Å ta vare på andre og følge prinsippene for Fair Play
  • Å være med å skape en skole med glede, begeistring og samhold

Nidaros Idrettsungdomsskole har dyktige lærere og trenere med bred akademisk, pedagogisk og sportslig bakgrunn. De fleste ansatte er både trenere og lærere. Vi jobber hver dag for at hver enkelt elev skal trives og ha det bra på skolen, blant annet gjennom tett oppfølging fra vårt elevteam.

Hvis du har spørsmål om oss, ta gjerne kontakt på telefon 72 89 26 66 eller send epost til post@idrettsungdomsskolen.no.

Følg oss på Facebook:

Nidaros
Idretts­ungdomsskole

– vi har idrett hver dag!

Nidaros Idrettsungdomsskole startet opp høsten 2005, og har i dag 150 elever fordelt på 8., 9. og 10. trinn. Vi er en profilskole med fokus på idrett og fysisk aktivitet, noe som vil si at vi bruker minst en av dagens fem undervisningsøkter på idrett. Vi har også egne valgfag rettet mot spesialisering innenfor idrett.

Alle elever hos oss drar på treningsleir hvert år – 8. og 9. trinn drar på skileir til Sverige, mens 10. trinn er en uke på treningsopphold i Latvia tidlig på høsten. Alle elever får også sin egen pc, som de får ta med seg etter endt skolegang. I tillegg dekker skolen alle turer og aktiviteter, treningsdrakt og skolebøker. Alt dette er inkludert i skolepengene, som for neste skoleår ligger på 2500 kr per måned i ti måneder.

Skolen ligger sentralt plassert på Østre Rosten med god bussforbindelse fra alle deler av byen samt fra Orkanger, Børsa og Klæbu. Nidaros Idrettsungdomsskole har elever fra alle deler av Trondheim. Skoledagen starter kl 8.10 og slutter kl 14.10.

 

trening - vektfløfting
Uttøyning
pingpong

Om idretten

– Er DU villig til å satse?

Basketball

Fotball, håndball og andre idretter

Et treningstalent er en ung utøver som yter maks på trening og har et sterkt ønske om å utvikle seg innenfor sin idrett. Liker du å trene, eller har du lyst til å satse på idretten din? Med trening hver dag, kommer du et godt stykke på vei – i skoletiden. En dag uten trening er en dag uten mening, sies det. Det stemmer godt her på Nidaros Idrettsungdomsskole. Vi vektlegger trening og daglig fysisk aktivitet, også som et viktig grunnlag for læring.

Dagene er sjelden like, og aktivitetene varierer fra crosstraining og spinning til klatring, turn og ballspill, for å nevne noen.  Innenfor valgfagene samarbeider vi også med eksterne aktører for å gi et best mulig tilbud innenfor valgfagene. Du har også tilgang til skolen nye treningsanlegg Aktiv Arena, som ble ferdigstilt til skolestart 2017. Aktiv Arena har egne avdelinger for styrke, kondisjon og en separat spinningsal. I tillegg benytter vi oss av flere andre treningsarenaer i Trondheim, både utendørs og innendørs.

 

Basisferdigheter og allsidighet

På Nidaros Idrettsungdomsskole står idretten i fokus. Mye av treningen fokuserer på basisferdigheter som styrke, kondisjon og bevegelighet, som er et viktig grunnlag for å lykkes innenfor idrett. På niende og tiende trinn kan du også spesialisere deg mer når du velger valgfag: vi tilbyr fotball, håndball, sjakk og basistrening.  I valgfagene samarbeider vi også med eksterne aktører med spesialkompetanse innenfor hver idrett.

Når mye av basistreningen blir unnagjort i skoletiden, betyr det at når skoledagen er over, har du mer tid til trening knyttet til den idretten du driver med. Vårt mål å skape samhold, trivsel og mestring gjennom idretten, samt å bygge opp dine ferdigheter på ulike områder. Dette gjør vi gjennom allsidig aktivitet der ulike idretter er sentrale.

Kanskje får du også lyst og inspirasjon til å prøve en ny idrett?

 

Treningsleir og utfarter

Hvert år er det treningsleir. På 8. og 9. trinn er vi på skileir i Sverige, og  på 10. trinn drar  vi på en ukes treningsleir  til utlandet. De siste årene har utenlandsturen gått til Latvia, der vi starter dagen med en treningsøkt på stranda. Dagens hovedaktivitet kan være alt fra boksing og basketball i Olympiasenteret, til å besøke en klatrepark der selv de tøffeste får noe å bryne seg på!

Hver tredje uke er vi på utfart. Da bruker vi det meste av dagen til å reise rundt på ulike arenaer for å fordype oss i en aktivitet eller for å dra på en lengre tur. Eksempler på utfartsaktiviteter kan være alpint, cageball, klatring, fjelltur og svømming.

I løpet av året vil du også bli med på en rekke skolearrangementer som blant annet Nidaros Open i bordtennis, terrengløp og skirenn i Granåsen og håndballturnering i Rosenborghallen. Vi arrangerer også en årlig fotballturnering der skoler fra hele Trondheim deltar.

Jente slår hjul i idrettshallen
Jente trener på spinningsykkel

Om det faglige

– Aktive elever lærer bedre

Godt læringsmiljø gir motiverte elever

For å skape et godt læringsmiljø, er det nulltoleranse for uro i undervisningssituasjonen. Vi ønsker at alle våre elever skal trives på skolen og at du skal få lære mye de årene du er elev hos oss.

Siden matematikk kan være et utfordrende fag, har vi valgt dette som satsingsområde hos oss. Vi har eget matterom og vi arrangerer matteklubb etter skoletid flere ganger i halvåret. Hver uke får elevene tilbud om tre timer leksehjelp der de kan få hjelp og veiledning av kvalifiserte lærere.

Ønsker du utfordringer eller flere fag på skolen så kan du også få lov til å  hospitere på videregående skole. Skolen bruker it`s Learning som kommunikasjonsplattform. Der blir både ukeplaner og annen viktig informasjon lagt ut.

 

Vår visjon

L = LÆRING. På Nidaros er vi opptatt av gode arbeidsvaner, og læring står alltid i fokus. Målet er at du skal utvikle deg og oppnå ditt fulle potensiale – i alle fag.

I = IDRETT. Vi mener at det å drive fysisk aktivitet bidrar til at du er mer opplagt til å lære. Vi er ikke skapt for å sitte stille en hel dag.

M = MOT. Nidaros Idrettsungdomsskole er en MOT-­skole, og vi skal lære å ta vare på hverandre. Vi ønsker at du skal ha MOT til å si nei, og kunne ta egne valg. Emblem - Læring, Idrett, Mot

Om det sosiale

– Vi tar vare på hverandre

garderobe

Å være sammen

Nidaros Idrettsungdomsskole legger vekt på det sosiale både i og utenfor skoletiden. Vi drar på turer sammen, og vi arrangerer sammenkomster. Hvert år i januar er det nyttårsball for alle våre elever. Dette er et av årets sosiale høydepunkter. Kantina, Nidaroshallen og bordtennisbordene er populære møtesteder i friminuttene.

Våre elever kommer fra mange forskjellige områder og barneskoler, så vi setter av hele den første uka på åttende trinn til å bli kjent med nye klassekamerater. Elever som skal begynne på åttende trinn har også et treff allerede i mai, for å bli kjent med hverandre og skolen. Vi er en liten skole med et oversiktlig og godt elevmiljø, og scorer svært høyt på undersøkelser om trivsel blant elevene. Kontaktlærere og elevteam jobber sammen for at alle elever skal ha det best mulig på skolen.

Vi jobber også aktivt med samhold og lagånd gjennom MOT, og klassene har med jevne mellomrom besøk av våre MOT- informatører Tone, Roger, Siri og Ørjan.

Ut på tur

Hvert år reiser 8. og 9. trinn til Sverige på skileir. Da bor vi på Vålådalens Fjellstasjon og har både fjellturer på ski, en dag i slalåmbakken og skileik. På kvelden er det sosialt samvær og organiserte aktiviteter. På 10. trinn går turen til utlandet, og de siste årene har vi vært i Latvia. I tillegg til mye trening blir det sosiale vektlagt på disse turene. Elevene blir enda bedre kjent av å reise på tur sammen, og får med seg felles opplevelser som de snakker om etterpå.

Vi drar også på lavvoturer hver høst og vår, med mottoet: «Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær»!

Ovenfor Hestsjøen i Trondheim har vi en egen leirplass som vi kaller for Camp Nidaros. Campen brukes høst og vår som alternativ læringsarena. Undervisningen vår kan da foregå ute i naturen, i amfiet eller inne i lavvoen.

 

Variert grunntrening med fokus på basisferdigheter

MER OM IDRETTEN

Vi er overbevist om at aktive elever lærer bedre

MER OM DET FAGLIGE

Nye vennskap og et godt miljø skaper høy trivsel

MER OM DET SOSIALE

Nidaros og Trondheim Idrettsungdomsskole

HOVEDSIDE MED KART

Har du lyst til å begynne på en av idrettsungdomsskolene?

GÅ TIL SØKNADSSKJEMA

   


NIDAROS IDRETTSUNGDOMSSKOLE