Om Nidaros Idretts­ungdomsskole

Vi er en skole for deg som ønsker å kombinere aktivitet med faglig fokus og et godt læringsmiljø. For oss er det viktig at du er motivert for både idrett og læring. Vi ønsker at du skal jobbe mot disse målene:

  • Å arbeide godt med både trening og skole
  • Å bidra positivt til arbeids- og læringsmiljøet på skolen
  • Å ta vare på andre og følge prinsippene for Fair Play
  • Å være med å skape en skole med glede og begeistring

Nidaros Idrettsungdomsskole har dyktige lærere og trenere med bred akademisk, pedagogisk og sportslig bakgrunn. De fleste ansatte er både trenere og lærere. Vi gir god oppfølging i et lite og oversiktlig miljø.

Hvis du har spørsmål om inntak, reglement eller den pedagogiske virksomheten, ta kontakt med oss på telefon 72 89 26 66 eller send epost til post@idrettsungdomsskolen.no.

 

Følg oss på Facebook:

Variert grunntrening med fokus på basisferdigheter

MER OM IDRETTEN

Vi er overbevist om at aktive elever lærer bedre

MER OM DET FAGLIGE

Nye vennskap og et godt miljø skaper høy trivsel

MER OM DET SOSIALE

   


NIDAROS IDRETTSUNGDOMSSKOLE